Privatlivspolitik

Denne version af Gourvin`s privatlivspolitik er gældende fra 12. marts 2020.

Privatlivspolitik

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst 5 år efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites eller ved en e-mail.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Så fremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1

Gourvin sælger eller overdrager aldrig kundeoplysninger til tredjemand, og Gourvin gør ikke sådanne oplysninger tilgængelige for tredjemand.

I forbindelse med benyttelsen af gourvin.dk lagres cookies på din computer, herunder eventuelt i forbindelse med, at systemet skal kunne huske dit brugernavn og adgangskode.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i registrerede oplysninger om dig, samt til at få foretaget nødvendige rettelser, ligesom at du har ret til at gøre indsigelse mod fejlagtige registreringer eller registreringer, der ikke er lovpligtige. 

Ændringer i privatlivspolitikken

Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på vores hjemmeside. Har du tilmeldt dig vores nyhedsmail, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.